Adatvédelem az Albion Languagesnél

Az Albion Languages titkosan, biztonságosan és bizalmasan kezeli adatait, és a megfelelő intézkedések bevezetésével biztosítja, hogy Ön a 2018 májusában az Európai Unióban érvénybe lépett általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseiben szereplő valamennyi jogát gyakorolhassa az adatokhoz való hozzáférésre, azok módosítására, törlésére stb. vonatkozóan.

Az Albion Languages biztosítja a nyelvi szolgáltatók, ügyfelek és a vállalat alkalmazottainak személyes adataira vonatkozó helyes gyakorlatoknak és etikai szabályoknak való megfelelést.

Az alábbiakban az általunk kezelt és feldolgozott személyes információkra vonatkozó legfontosabb tudnivalók és irányelveink olvashatók, az oldal alján pedig megtalálható az Albion Languages adatvédelmi szabályzatára mutató hivatkozás.

 

Az adatok típusai

 

Az Albion Languages által kezelt információk és személyes adatok hét kategóriába sorolhatók:

  1. Munkavállalói adatok (a gyakornokokat is ideértve) – a munkavállalók nevét, nemét, levelezési címét, telefon-/faxszámait, e-mail-címeit, anyanyelveit, közösségi médián használt azonosítóit, fényképeit, fizetési adatait (bankszámlaadatok vagy egyéb fizetési módokhoz tartozó azonosítók), adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító számát, személyi azonosító számait, munkaügyi adatait, bizonyítványait, önéletrajzát, tanulmányi hátterét, munkatapasztalatait stb., más rendszerekben használt felhasználóneveit, valamint beszélt nyelveit tároljuk.
  2. A vállalathoz jelentkezők adatai – a jelentkezők önéletrajzát, nevét, e-mail-címét, telefonszámát, referenciaadatait, valamint a velük folytatott interjú során készült jegyzeteket tároljuk.
  3. Ügyféladatok – ide tartozik a név, nem, számlázási cím, levelezési cím, telefon-/faxszámok, e-mail-címek, munkahelyi részleg, beosztás, kapcsolattartási nyelvek, anyanyelvek, közösségi médián használt azonosítók, fényképek, fizetési adatok (bankszámlaadatok vagy egyéb fizetési módokhoz tartozó azonosítók), adóazonosító jel és/vagy adószám, valamint szerződésszám.
  4. Potenciális ügyfelek adatai – ide tartozik a név, e-mail-cím, telefonszám, cím, munkakör megnevezése, iparág, valamint az IP-cím.
  5. Nyelvészek/beszállítók adatai – ide tartozik a név, nem, levelezési cím, telefon-/faxszámok, e-mail-címek, anyanyelvek, közösségi médián használt azonosítók, fényképek, fizetési adatok (bankszámlaadatok vagy egyéb fizetési módokhoz tartozó azonosítók), adóazonosító jel és/vagy adószám, bizonyítványok, önéletrajzok, tanulmányi háttér, munkatapasztalatok stb., illetve más rendszerekben használt felhasználónevek, beszélt nyelvek, specializációk és árak, használt szoftverek, valamint szabadságok időpontja.
  6. Nyelvi szolgáltatónak jelentkezők adatai – ide tartozik a név, e-mail-cím, önéletrajz, valamint referenciák.
  7. Fordítandó tartalmak – az Albion Languages által feldolgozott fordítandó tartalmak is tartalmazhatnak személyes adatokat.

 

Az egyes kategóriákba tartozó információkat és személyes adatokat meghatározott jogalappal, meghatározott ideig tároljuk, és meghatározott folyamatokat alkalmazunk az adatok tárolására, nyomon követésére és törlésére.

 

Adattípus

Az adatok bekerülésének módja az Albion Languages rendszerébe

Az adatok tárolási ideje

A tárolás jogalapja

Az adatok tárolására, nyomon követésére és törlésére használt folyamatok

Munkavállalói adatok

a) új munkavállalók adatbekérő űrlapjai
b) értékelési űrlapok
c) levelek és e-mailek

A foglalkoztatás időtartama, illetve a foglalkoztatás megszűnésétől számított 7 év

Szerződéses kötelezettség

Biztonságos, időalapú munkaügyi nyilvántartási folyamatok

Jelentkezők adatai

a) jelentkezői adatlap

b) levelek és e-mailek

Három év, arra az esetre, ha megnyílna egy megfelelő pozíció

Szerződéses kötelezettség

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

Ügyféladatok

a) az Albion Languages honlapján keresztül történő megkereséskor kitöltendő űrlapok
b) API-regisztráció az Albion Languages honlapján keresztül
c) az üzletfejlesztési és ügyfélkezelési tevékenységek, valamint ajánlások révén összegyűjtött valamennyi személyes adat (névjegykártyák, e-mailek, LinkedIn stb.) bekerül az XTRF-rendszerbe az üzletfejlesztési menedzser, az ügyfélkapcsolati menedzser vagy a projektmenedzser által kitöltött, potenciális új ügyfelek adatait gyűjtő űrlapon keresztül

Amíg aktív ügyfelek maradnak, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 7 év

Szerződéses kötelezettség

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

Potenciális ügyfelek adatai

a) az Albion Languages honlapján keresztül történő megkereséskor kitöltendő űrlapok
b) API-regisztráció az Albion Languages honlapján keresztül
c) az üzletfejlesztési és ügyfélkezelési tevékenységek, valamint ajánlások révén összegyűjtött valamennyi személyes adat (névjegykártyák, e-mailek, LinkedIn stb.) bekerül az XTRF-rendszerbe az üzletfejlesztési menedzser, az ügyfélkapcsolati menedzser vagy a projektmenedzser által kitöltött új potenciális ügyfelek adatait gyűjtő űrlapon keresztül

5 év

Beleegyezés

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

Nyelvészek/
beszállítók adatai

a) levelek és e-mailek
b) Albion Languages XTRF Vendor Portal

Amíg az Albion Languages szolgáltatói, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 7 év

Jogos érdek

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

Nyelvi szolgáltatónak jelentkezők adatai

a) levelek és e-mailek
b) Albion Languages XTRF Vendor Portal

Amíg az Albion Languages szolgáltatói, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 7 év

Jogos érdek

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

Lefordítandó tartalmak

a) XTRF
b) E-mail
c) FTP

Amíg az ügyfél aktív kapcsolatban van az Albion Languagesszel, illetve a kapcsolat megszűnésétől számított 10 év

Szerződéses kötelezettség

Az Albion Languages biztonságos informatikai rendszerei

 

Minden adattípushoz meghatározott hozzáférési és felelősségi szerepkörök tartoznak, amelyeket úgy határoztunk meg, hogy az Albion Languages munkavállalói és a rendes üzleti tevékenységben segítséget nyújtó harmadik felek közül csak a szükséges számú személy férjen hozzá az adatokhoz, illetve hogy az ezen szerepkörökbe tartozó személyek megfeleljenek a GDPR követelményeinek.

Az Albion Languages rendszereiben alkalmazott szigorú szabályok biztosítják, hogy az Albion Languages alkalmazottai közül a lehető legkevesebben férjenek hozzá ezekhez az adatokhoz, valamint hogy az adatok megőrzésére vonatkozó szabályok betartásra kerüljenek.

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

Az Albion Languages adatvédelmi tisztviselője Márton Péter. Minden levelezést az Albion Languagesnek címezve a következő elérhetőségekre várunk: 1111 Budapest, Bartók Béla út 28. vagy info@albionlanguages.com.

 

 

További információk

 

Az Albion Languages teljes adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg.

Referenciák

Akik megbíznak bennünk


Esettanulmányok »