Iparági kódex

Az Albion Languages elsődleges célja a legjobb minőségű fordítási szolgáltatás nyújtása; emellett fontos feladatunknak tekintjünk, hogy ügyfeleink, partnereink és versenytársaink irányában tanúsított magatartásunk megfeleljen a legszigorúbb etikai normáknak.

Ez irányú elkötelezettségünk kifejezéseként szigorú etikai kódexet vezettünk be az Egyesült Királyság fordítási és tolmácsolási normákért felelős, nagy tekintélyű hivatala (Institute of Translation and Interpreting) által alkalmazott etikai kódexszel összhangban.

Etikai kódexünk három fő alapelve a következő:

(a) 1. alapelv: Tisztesség és feddhetetlenség

(b) 2. alapelv: Szakmai kompetencia

(c) 3. alapelv: Bizalom és titoktartás

Arra vonatkozóan, hogy mit jelentenek a gyakorlatban ezek az alapelvek, az alábbiakban kiemeltük kódexünk kulcsfontosságú pontjait.

1. ALAPELV: TISZTESSÉG ÉS FEDDHETETLENSÉG

Hirdetés

Szolgáltatásaink hirdetése során biztosítjuk, hogy a megadott információk helytállóak, nem félrevezetőek, és senkivel szemben nem tisztességtelenek. Minden marketing és promóciós anyagunk

  • törvényes, tisztességes, becsületes és a valóságnak megfelelő,
  • tiszteletben tartja a tisztességes verseny elvét, ugyanakkor
  • nem utal olyan szaktudásra vagy erőforrásokra, amelyeket nem tudunk biztosítani,
  • nem rontja tisztességtelen módon a versenytársak hitelét, sem közvetlenül, sem közvetve.

Érdekütközések

A projektek teljesítése során minden munkát teljes pártatlansággal végzünk, és minden olyan üzleti, pénzügyi és egyéb érdeket feltárunk, amely befolyásolhatja ezt a pártatlanságot.

Feddhetetlenség

A feddhetetlenség vonatkozásában mindenkor törekszünk a becsületes, tisztességes és pártatlan viselkedésre, és távol tartjuk magunktól az önérdek vagy mások érdekei miatti káros befolyást.

2. ALAPELV: SZAKMAI KOMPETENCIA

Folyamatos szakmai fejlődés

A legmagasabb színvonalú munka folyamatos fenntartásához a nyelvi készségek, a tárgyi tudás és a munkánkhoz szükséges minden egyéb készség és ismeret frissen tartásával és továbbfejlesztésével biztosítjuk munkatársaink folyamatos szakmai fejlődését.

Fordítás

Csak olyan nyelvre fordítunk, amely az anyanyelvünk vagy amelyet rendszeresen használunk. Csak olyan nyelvekről fordítunk, amelyekhez kellő készségekkel rendelkezünk.

Tolmácsolás

Törekszünk a felek közötti pártatlan tolmácsolásra, és minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy teljes és eredményes kommunikáció valósuljon meg a felek között: akár közbe is lépünk, ha félreértéseket vagy az adott kultúrától idegen megnyilatkozásokat kell megelőzni.

Szerződések

A megállapodások alkalmával mindig biztosítjuk ügyfeleink számára az írásbeli szerződéses feltételeket, kivéve, ha az ismétlődő munka egy már meglévő ügyféltől érkezik, aki korábban már megkapta a szerződéses feltételeket, vagy ha sürgős munkáról van szó, ekkor azonban kötelességünk a lehető leghamarabb eljuttatni az ügyfélnek a szerződéses feltételeket.

Ha a megállapított feltételek mellett elfogadjuk a munkát, azokat alapos indok és az ügyfél lehető legátfogóbb tájékoztatása nélkül nem módosítjuk egyoldalúan, kivéve a vis maior eseteket.

Ha közvetítőként eljáró ügyféltől kapunk munkát, a közvetítő ügyfelével csak a közvetítő és az ügyfél kifejezett hozzájárulása mellett vesszük fel közvetlenül a kapcsolatot.

Üzleti kapcsolatainkban tisztességesen és etikusan járunk el beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és ügyfeleinkkel. Minden kötelezettségünket megfelelő módon, a határidőn belül, indokolatlan késedelem nélkül, illetve a követelővel megállapodott ütemezés szerint teljesítünk.

Verseny

Ha egy munka elnyerése érdekében versenyhelyzetbe kerülünk, a lehetséges ügyfelekkel és versenytársakkal szemben tisztességesen és etikusan járunk el.

A munkáért való versengés során nem igyekszünk tisztességtelen előnyhöz jutni a versenytársak hátrányára, és nem befolyásoljuk az ügyfelet annak érdekében, hogy előnyhöz juttasson vagy részrehajló legyen az irányunkban.

3. ALAPELV: BIZALOM ÉS TITOKTARTÁS

Titoktartás

Mindenkor teljes körű titoktartást biztosítunk, és a munkánk során minden tudomásunkra jutó információt bizalmas információként kezelünk, előzetes írásbeli beleegyezés nélkül nem adjuk ki harmadik félnek.

Az ITI etikai kódex teljes szövege az ITI weboldaláról tölthető le ide kattintva.


»