A közép-európai nyelvek lokalizációjának kihívásai: a magyar nyelv

Az elkövetkező három hónapban olyan blogbejegyzéseket fogunk megjelentetni, amelyek a közép-európai nyelvekbe engednek bepillantást. Azoknak a vállalatoknak és szervezeteknek szeretnénk ezzel hasznos nyelvi és kulturális támpontokat adni, amelyek megkísérelik ezen kihívást jelentő nyelvek lokalizációját.   

Első ilyen témájú blogbejegyzésünkben a sok szempontból rejtélyes magyar nyelvet vesszük górcső alá. Alig 10 millió főt számláló országunkban a lokalizáció kihívásai meglehetősen egyediek és kultúrspecifikusak.

Más közép-európai országokhoz képest Magyarországon még viszonylag új az angol nyelv jelenléte az oktatásban és a háztartásokban. Az Eurobarométer 2015-ös felmérése alapján a magyaroknak mindössze 12%-a érti meg az angol nyelvű tévéműsorokat és újságcikkeket, ezért a külföldi vállalatok nem támaszkodhatnak kizárólag az angol nyelvre a magyar ügyfelekkel való kommunikáció során.

Nagy szükség van tehát a lokalizációra, méghozzá úgy, hogy az megfeleljen a magyar kultúra elvárásainak. Amikor különböző fordítási kihívásokkal szembesülünk, fontos, hogy jól ismerjük a magyar nyelv történetét, felépítését és a világban betöltött szerepét.  

A magyar nyelv története

Kezdetben a magyarok nomád életmódot folytattak, őshazájukat a Volga folyó és az Urál hegység közé teszik a régészek. Az i. e. első évezredben az iráni és török nyelvekből vettünk át szavakat. Évszázadokkal később letelepedtünk a Kárpát-medencében, Európa szívében. A különböző kultúrák eme olvasztótégelyében a környező népektől kölcsönöztünk szavakat a szláv, a germán és a latin nyelvekből.

Fontos megértenünk a környező népek magyar nyelvre és kultúrára tett hatását. A körülöttünk használt nyelvek befolyással voltak szókincsünkre, és tágabb értelemben a saját magunkról és a világról alkotott képünket is meghatározták.

A nyelv felépítése

Mivel a legtöbb európai nyelvtől eltérően a magyar nem indoeurópai nyelv, hangzása igencsak eltér a többitől. A magyarban a szavak néha hosszúak, a magánhangzók mélyek, a mássalhangzók torlódhatnak, a nyelv pedig keménynek hathat a legtöbb európai nyelvhez képest. Ez részben a nyelv agglutináló jellegéből fakad, ami azt jelenti, hogy például az angolban jellegzetes elöljárószók és más jelentésmódosító nyelvtani egységek a szavakhoz kapcsolódva jelennek meg toldalékként. A toldalékok a szavak jelentését és mondatbeli szerepét is módosítják.

A magyar nyelv ábécéje is különleges. A latin nyelv ábécéjét kiegészítve összesen 14 magánhangzót jelölő betűt, továbbá 9 olyan mássalhangzót jelölő többjegyű betűt tartalmaz, amely az angolban nem ismert. A gy kétjegyű betűt például az angol dg mássalhangzópárhoz lehet hasonlítani a „judge” szóban.

Végezetül azt is meg kell említeni, hogy a magyar topik központú nyelv. Ennek eredményeképpen a mondat szórendje (pl. alany, ige, tárgy) attól függően változik, hogy mit hangsúlyozunk a mondatban. Darth Vader elhíresült „Luke, I am your father” mondata magyarul „Luke, én vagyok az apád”, amely szó szerint fordítva angolul „Luke, it is I who is your father” lenne, mivel a magyar mondat Luke apjának személyazonosságát emeli ki.

Magyarok a világban

Mivel a magyar nyelvnek csupán 13 millió beszélője van, a különböző vállalatok és szervezetek talán nem érzik szükségét annak, hogy szolgáltatásaikat és termékeiket a magyar ügyfelek számára is lokalizálják. Fontos azonban felismerni, hogy a magyar nyelv ma már sok helyen jelen van a világon. A két világháború között, majd a kommunizmus bukásával sok magyar vándorolt külföldre, ahová anyanyelvüket is magukkal vitték. A legtöbb közép-európai országban sokan beszélik a magyart, többek között Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában is. Az Atlanti-óceán túloldalára is sokan kivándoroltak, így több mint 100 000 amerikai magyar használja anyanyelvét szülőföldjétől több százezer kilométerre.

Bárhol legyenek is a világban, a magyarok elsősorban mindig magyarnak tartják magukat. Ezért a magyar nyelvre lefordított anyagok minden valószínűség szerint hűséges ügyfeleket fognak eredményezni Közép-Európában és azon túl is.

Szeretne többet megtudni? Olvassa el következő bejegyzésünket is: 5 tipp az angolról magyarra fordításhoz. Új ügyfeleink számíthatnak magyar fordítóink segítségére a lokalizálás során esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban.

13738287_1312985025395524_5933300208324145801_o

 

Blog

Nézze meg további blogbejegyzéseinket! »

Referenciák

Akikkel szívesen együtt dolgoztunk

Esettanulmányok »