A közép-európai nyelvek lokalizációjának kihívásai: a szlovák nyelv

Az elkövetkező három hónapban olyan blogbejegyzéseket fogunk megjelentetni, amelyek a közép-európai nyelvekbe engednek bepillantást. Azoknak a vállalatoknak és szervezeteknek szeretnénk ezzel hasznos nyelvi és kulturális támpontokat adni, amelyek ezen kihívást jelentő nyelvekre szeretnék szövegeiket, dokumentációjukat lokalizálni.  

Sorozatunk második bejegyzésében a gazdag történelmi és lenyűgöző kulturális háttérrel rendelkező szlovák nyelvet mutatjuk be. Azoknak a külföldi vállalatoknak, amelyek szláv nyelvekre kívánnak lokalizálni, különös figyelmet kell fordítaniuk a szlovák nyelvre. A szlovák nyelv jelenti a kultúra alapkövét világszerte 7 millió beszélője számára, valamint ez a fiatal ország nemzeti szimbóluma is.

A szlovák és a cseh közötti, valamint más szláv nyelvekkel való történelmi kapcsolatok miatt elterjedt az az általános tévhit, hogy az ezen nyelvek közötti különbségek annyira jelentéktelenek, hogy nincs szükség lokalizálásra a szlovák nyelvet beszélők számára. Jelentős különbségek vannak azonban a szókincs, helyesírás, nyelvtan és kulturális hatások terén. A szlovák nyelvre lokalizáló külföldi vállalatoknak mindenképp figyelembe kell venniük a szlovák nyelv beszélőinek sajátos nyelvi és kulturális igényeit.

Amikor különböző fordítási kihívásokkal szembesülünk, fontos, hogy jól ismerjük a szlovák nyelv történetét, felépítését és a világban betöltött szerepét.

A szlovák nyelv története

A 6. században az ősi protoszláv nyelv keleti, nyugati és déli dialektusra szakadt, miután a szláv törzsek hatalmas hulláma megérkezett európai szomszédjaik közé, amely folyamat a „nagy népvándorlásként” vált ismertté.

A nyugati szláv nyelv beszélői Morvaországban telepedtek le, amely napjainkban Szlovákia és a Cseh Köztársaság területén található. A 11. századra kezdett alakot ölteni a szlovák dialektus.  

A 20. század közepén a szlovák nyelv beszélői szovjet uralom alá kerültek Csehszlovákiában. A szlovák nyelvet ekkoriban a csehhez képest másodrendűnek tekintették, az iskolában pedig az orosz nyelvet tanították. A nyelv csak 1989 óta fejlődhet szabadon, önálló nyelvként.

A nyelv felépítése

A szlovák, a cseh és a lengyel az indoeurópai nyelvrokonsági fa ugyanazon ágán szerepelnek, s ez jól érzékelteti, hogy nem csak a történelmük közös. A szlovák és a cseh nyelv között kölcsönös érthetőség áll fenn, a két nyelv beszélői megértik egymást. Ami azt illeti, a szlovákot tartják a legáltalánosabban érthetőnek a szláv nyelveket beszélők körében.

Míg mindez megerősíti a szlovák és más szláv nyelvek közötti hasonlóságokat, a következőkben kiemelünk néhány jól megfigyelhető, jelentős különbséget ezen nyelvek között.

English

Slovak

Czech

Polish

Russian

How are you?

Ako sa máš?

Jak se máš?

Jak się masz?

Jak śa maješ

A szlovák az elsők között volt, amelyeket a szláv nyelvek közül standardizálták, nyelvtani szabályai ma már egyértelműen rendszerezettek. A szlovák szintaxis hivatalosan az SVO-nyelvek (alany–ige–tárgy) csoportjába tartozik, a szórend azonban meglehetősen szabadon alakítható. A mondatszerkezet nem annyira kötött, mint egy topik-központú nyelv esetében, a hangsúly mégis gyakran a mondat elejére kerül.

A szlovák ábécé alapját a latin ábécé képezi, amelyhez néhány kiegészítés járul. A diakritikus jeleknek (mellékjeleknek) köszönhetően összesen 46 különböző betűből áll. A q és w betűket csak az idegen szavakban alkalmazzák, főleg az angol és német eredetű szavaknál, de azokban is csak ritkán fordul elő. Az idegen szavak többségénél a szlovák helyesírás szabályait alkalmazzák, például: weekend – víkend.

slovak

A szlovák ábécé

Szlovákok a világban

Mivel a szlovák nyelvnek csupán 5,6 millió beszélője van, a különböző vállalatok és szervezetek talán nem érzik szükségét annak, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat szlovákra is lokalizálják. Fontos azonban felismerni, hogy világszerte további 2 millió beszélője van a nyelvnek. Többségük az anyaországhoz közel, Közép-Európában, a szomszédos országokban él, leginkább a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Montenegróban és Ukrajnában. A nyelv használata azonban nem korlátozódik csupán ezekre a területekre, más európai országokon kívül az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában is élnek szlovák beszélők.

Ezért a szlovák nyelvre lefordított anyagok minden valószínűség szerint hűséges ügyfeleket fognak eredményezni Közép-Európában és azon túl is.

Szeretne többet megtudni? Olvassa el következő bejegyzésünket is: 5 tipp az angolról szlovákra fordításhoz. Új ügyfeleink számíthatnak szlovák fordítóink segítségére a lokalizálás során esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban.

Blog

Nézze meg további blogbejegyzéseinket! »

Referenciák

Akikkel szívesen együtt dolgoztunk

Esettanulmányok »