A közép-európai nyelvek lokalizációjának kihívásai: az 5 legjobb tipp az angolról szlovákra való fordításhoz

Ez a bejegyzés a szlovák nyelvhez szánt útmutatónkhoz kapcsolódik. A különböző vállalatok és szervezetek azokat a gyakran előforduló problémákat ismerhetik meg, amelyek az angolról szlovákra történő fordítás során fordulhatnak elő.

A szlovák piacra először lépő új ügyfelek biztosan azonnal rájönnek, hogy a lokalizáció elengedhetetlen. Azonban a folyamat kezdetétől fogva különleges kihívásokkal kell szembenézniük. A lehetséges problémákról és azok optimális megközelítéséről szakértő fordítóinktól kértünk tippeket. Tapasztalt angol–szlovák fordítóként és a két nyelv elvárásait jól ismerve megosztották velünk az öt legjobb tippet, amelyek segítségével felül lehet kerekedni a szlovák nyelv lokalizációs nehézségein.

Tartsa kéznél a szlovák szótárt!

Egészen pontosan az egynyelvű szlovák szótárt.

A szlovák már nagyon régóta standardizált nyelv – először a 18. században jegyezték le szabályait –, így szigorú megkötések sora vonatkozik használatára. Kétség esetén a fordítók a központi szlovák nyelvi intézethez, az Ľ. Štúr Nyelvtudományi Intézethez fordulhatnak tanácsért. Az intézet honlapjáról egy hasznos szótárakból álló, felhasználóbarát online portál is elérhető.

„Ezenkívül a Jazyková poradňa (Nyelvi súgó) felületén is fel lehet tenni kérdéseket a helyes szóhasználatról, prepozíciókról, formázásról és központozásról. Ha itt nem kapunk választ, akár fel is lehet őket hívni. Erre eddig egyszer került sor, és nagyon segítőkészek voltak.”

Óvakodjon a „hamis barátoktól”!

A szlovák nyelv szókészlete igen gazdag, amely a más európai nyelvekkel való, több évszázadon át tartó nyelvi keveredésnek köszönhető. Több nyelv is nagy hatással volt a szlovákra, például a cseh, a magyar, a német, az angol és az olasz.

Ennélfogva a szlovák tele van úgynevezett hamis barátokkal, vagyis látszólag egyértelmű, de helytelen fordításokkal. Előfordul, hogy a forrásnyelvi és célnyelvi szó alakja vagy kiejtése teljesen megegyezik.

„A fordítónak alaposan meg kell vizsgálnia azoknak a szavaknak a jelentését, amelyek az egyes idegen szavak közvetlen fordításai. Csak azért, mert két szó szótöve megegyezik, nem biztos, hogy ugyanazt jelentik. A szlovák szótárt ezért mindig kéznél kell tartani.”

Az alábbi példákkal szemléltetjük, hogy miként lehet elkerülni, hogy beleessünk a „hamis barátok” csapdájába.

Kerülje a „bohemizmusokat”!

Az egyik leggyakoribb fordítói hiba az úgynevezett bohemizmusok vagy csehizmusok használata. A szó a Cseh Királyság egykori nevéből, a „Bohémiából” ered. A bohemizmusok olyan szavak vagy kifejezések, amelyek a csehszlovák időkben kerültek át a cseh nyelvből eredeti vagy módosult alakban.

Ezeket Szlovákiában mind a mai napig gyakran használják mind az írott, mind a szóbeli kommunikációban. A fordítónak azonban feltétlenül észben kell tartania, hogy ezek a standard nyelvhasználattól eltérő szóalakok, így fordításban nem alkalmazhatók.

„A bohemizmusok elkerülése érdekében minden dokumentumon helyesírás-ellenőrzőt kell futtatni. A szlovák nyelvű ellenőrzőrendszerek általában azonnal kiszúrják őket. A helyes fordítási alak pedig a fent említett online szótárakban gyorsan kikereshető.”

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma kiadott egy listát a gyakori szlovák nyelvi hibákról, amelyek között sok az ilyen bohemizmus.

Ismerje az olvasóközönségét!

Ahogy azt a legtöbb fordító tudja, az angol a nyelvek többségénél sokkal lazább a formális nyelvhasználat terén.

A fordítás során figyelembe kell venni a szlovákban az „önözésnek” megfelelő nyelvhasználatra vonatkozó szabályokat. A szlovák beszélők önözve szólítják meg az idegeneket, az időseket és a fontos társadalmi státuszú embereket.

„Fordítóként pontosan tudnunk kell, hogy milyen közönségnek szánjuk a szöveget. Másképp kell megfogalmazni, ha idősek számára fordítunk vényeket, vagy fiataloknak szánt marketingszövegeken dolgozunk. A tegezés általános használata megsértheti a szlovák olvasókat, ezért a minőség-ellenőrzésnél erre különösen nagy figyelmet kell fordítani!”

Félre az angol szórenddel!

A szlovák szintaxis messzemenően különbözik az angol mondattantól, noha nem feltétlenül a klasszikus értelemben. Habár hivatalosan ugyanazt a szórendet követi, mint az angol (alany–ige–tárgy), a szavak sorrendje többnyire szabadon felcserélhető, és a hangsúly gyakran a mondat elejére kerül.

Ezért nagyon fontos, hogy ne szóról szóra fordítsunk. Nem azt akarjuk megmutatni az olvasónak, hogy hogyan épült fel pontosan az eredeti angol mondat. Az a célunk, hogy a mondat természetesen hangozzék szlovákul.

„A titok abban rejlik, hogy minden mondatra egy gondolatként, egy egységként kell tekinteni. El kell vonatkoztatni az egyes szavaktól. Először a mondanivalót kell megérteni, majd ki kell találni, hogy ez hogyan fejezhető ki a legjobban szlovákul.”

A szlovákra történő lokalizálás tehát nem egyszerű feladat. Az egyértelmű, hogy a fordítóknak anyanyelvűeknek kell lenniük, de ezenfelül a nyelvi hagyományok és nyelvtani szabályok mélyebb szintű megértése is szükséges a sikeres fordításhoz. Az itt említett problémák gyakoriak, azonban összetettek, és csak azok tudják őket megoldani, akik hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek. A szlovák piacra újonnan belépő cégeknek ezért ajánlott olyan tapasztalt nyelvi szolgáltatókat keresniük, akik professzionális, szlovák anyanyelvű szakfordítókkal dolgoznak.

 

Blog

Nézze meg további blogbejegyzéseinket! »

Referenciák

Akikkel szívesen együtt dolgoztunk

Esettanulmányok »