A közép-európai nyelvek lokalizációjának kihívásai: az 5 legjobb tipp az angolról magyarra fordításhoz

Ez a bejegyzés a magyar nyelvhez szánt útmutatónkhoz kapcsolódik. A különböző vállalatok és szervezetek azokat a gyakran előforduló problémákat ismerhetik meg, amelyek az angolról magyarra történő fordítások során fordulhatnak elő.

A magyart beszélő emberekhez hasonlóan maga a nyelv is kitartó és összetett. A nyelvet világszerte anyanyelvi szinten beszélő 13 millió ember számára ez határozza meg az egész magyar kultúrát, és kitartóan ragaszkodtak hozzá a háborúk és megszállások alatt és a modern világ globalizációja során is.

A magyar piacra először lépő új ügyfelek biztosan azonnal rájönnek, hogy a lokalizáció elengedhetetlen. Azonban a folyamat kezdetétől fogva különleges kihívásokkal kell szembenézniük. A lehetséges problémákról és azok optimális megközelítéséről szakértő fordítóinktól kértünk tippeket. Tapasztalt angol-magyar fordítóként és a két nyelv elvárásait jól ismervén megosztották velünk az öt legjobb tippet, amelyek segítségével felül lehet kerekedni a magyar nyelv lokalizációs nehézségein.

  1. Felejtse el a logikát

Évszázadokkal ezelőtt jobbról balra írtak magyarul. A logikai különbségek napjainkban is a legnagyobb kihívások közé tartoznak az angol-magyar fordítások során. A magyar logika a nagytól halad a kicsi felé, és az általánost szűkíti a konkrétra. Ha például a nevek sorrendjét nézzük, a magyarban a vezetéknevet írjuk előre.

Az angolról való fordítást gyakran a mondat végén kell kezdeni, és onnan haladni visszafelé. Ezt a problémát a fordítási fájlokban esetlegesen előforduló formátumjelölő eszközök és helyettesítő karakterek még összetettebbé tehetik.

„Az angol-magyar fordítás menetét egy gombolyag kibogozásához tudnám hasonlítani. Először szét kell bontani az egész mondatot, majd újraírni magyarul.”

  1. Találja meg a hangsúlyt

Nem szabad elfelejteni, hogy a magyarban nagyon fontos a szövegkörnyezet, és a szórend is teljes mértékben attól függ. A helytelen szórend vagy rossz rag megváltoztathatja a mondat jelentését, ezért a jelentés apró módosítása az egész mondatszerkezet felépítését megváltoztathatja.

Ez sok esetben kihívás elé állítja a magyar fordítókat, mert az angol nyelv gyakran verbális eszközök segítségével hangsúlyoz. Ezért a magyarra fordítónak teljesen meg kell értenie a témát és a szövegkörnyezetet ahhoz, hogy rájöjjön, mi áll a szöveg középpontjában.

„Jól kell ismernünk a témát, és meg értenünk, hogy mi volt a szerző célja, hogy a megfelelő szövegrészekre helyezhessük a hangsúlyt. Semmiképp sem akarjuk megtéveszteni az olvasót!”

  1. Legyen egyértelmű!

A fordításban az egyértelműség azt jelenti, hogy megkeressük az eredeti szöveg értelmét, és azt egyértelműen átültetjük a fordításba. A magyarban ezt sokkal gyakrabban kell alkalmazni, mint más nyelveknél, ugyanis a magyar konkrétan fogalmaz, míg az angol nyelv szereti a homályosabb utalásokat.

„Mi konkrétabban fejezzük ki magunkat, ezért a szövegkörnyezet kevésbé fontos. Azonban gyakran pont ezért nehéz az eredeti szöveget pontos formájában lefordítani. Fordítás közben figyelnünk kell a vesszők és a kötőjelek megfelelő elhelyezésére, hogy azok segítsenek nekünk a jelentés átadásában, de közben megfeleljenek a magyar nyelvtan szigorú szabályainak.

  1. Ismerje az olvasóközönséget!

A legtöbb nyelvvel ellentétben a modern angol nyelv nem tesz különbséget a hivatalos és nem hivatalos nyelvhasználat között. A magyar nyelv azonban ezt nagyon szigorúan veszi. Egy négyszintű rendszer alapján kell figyelni a megfelelő udvariassági formákra, amelyeket minden korosztály és társadalmi réteg napi szinten használ.

„Fordítóként pontosan tudnunk kell, hogy milyen közönségnek szánjuk a szöveget. Másképp kell megfogalmazni a szöveget, ha idősek számára fordítunk vényeket, vagy fiataloknak szánt marketingszövegeken dolgozunk. A hivatalos nyelvezettől való eltérés megsértheti a magyar olvasókat, ezért a minőség-ellenőrzésnél erre különösen nagy figyelmet kell fordítani!

  1. Ötletesen rövidítsen!

Az angol sokkal tömörebb nyelv, mint a magyar, és egy-egy rövid és egyszerű mondatot összetett jelentéssel tud felruházni. Ezzel szemben a magyarban sokkal több hely kell a sok ragnak és toldaléknak. Ezért a fordítóknak különösen nehéz például a karakterlimitet betartani, ahol szükséges.

„Legtöbbször nem lehet az eredeti mondat hosszát és tömörségét megőrizi a fordításban. Ezért el kell döntenünk, arra szánjuk-e az időt, hogy tömörítjük a fordítást, vagy inkább rövidítéseket használunk. Például az informatikai szövegekben a Beállítások (Setup) pontot gyakran úgy rövidítjük, hogy Beáll.”

Az eddigieket összefoglalván azt lehet mondani, hogy a magyarra történő lokalizálás nem egyszerű. Az egyértelmű, hogy a fordítóknak anyanyelvűeknek kell lenniük, de ezen felül a nyelvi hagyományok és nyelvtani szabályok mélyebb szintű megértése is szükséges a sikeres fordításhoz. A cikkben említett problémák gyakran fordulnak össze, azonban összetettek, és csak azok tudják őket megoldani, akik hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek. A magyar piacra újonnan belépő cégeknek ezért ajánlott olyan tapasztalt nyelvi szolgáltatókat keresniük, akik magyar anyanyelvű szakfordítókkal dolgoznak.

10676261_974228182604545_5964204376920452048_n

Blog

Nézze meg további blogbejegyzéseinket! »

Referenciák

Akikkel szívesen együtt dolgoztunk

Esettanulmányok »